A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásokról,
valamint a polgármester- és képviselőjelöltek részére
az ajánlás és a jelölt bejelentés szabályairól

A Magyarország Köztársasági Elnöke 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását

2014. október 12.

napjára tűzte ki. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. augusztus 25-ig kapják kézhez.

I. A települési önkormányzati képviselők jelölése

A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg.

Jelöltet ajánlani a Helyi Választási Irodától (6341. Homokmégy Kossuth u. 16..) igényelt ajánlóíveken lehet. Az ajánlóíveket 2014. augusztus 25-től lehet igényelni, az ajánlási időszak 2014. szeptember 8-án 16-óráig tart. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Homokmégy községben 13 ajánlást kell a képviselőjelölteknek a jelöléshez összegyűjteni.

Egy választópolgár korlátlan számú képviselőjelöltet ajánlhat, viszont egy jelöltet csak egyszer.

A jelölt bejelentésére szolgáló formanyomtatvány átvehető a helyi választási irodánál.

A választási iroda a jelölt bejelentését nyilvántartásba veszi, arról igazolást ad ki. A helyi választási bizottság pedig a bejelentést követő három napon belül a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba veszi és arról igazolást ad ki.

II. A polgármester jelölése

Polgármester-jelöltet ajánlani a Helyi Választási Irodától igényelt ajánlóíveken lehet. Az ajánlóíveket 2014. augusztus 25-től lehet igényelni, az ajánlási időszak 2014. szeptember 8-án 16-óráig tart. Polgármester-jelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott,

Homokmégy Községben 37 ajánlást kell a polgármester-jelölteknek a jelöléshez összegyűjteni.

Egy választópolgár korlátlan számú polgármester-jelöltet ajánlhat, viszont egy jelöltet csak egyszer.

A jelölt bejelentésére szolgáló formanyomtatvány átvehető a helyi választási irodánál.

A választási iroda a jelölt bejelentését nyilvántartásba veszi, arról igazolást ad ki. A helyi választási bizottság pedig a bejelentést követő három napon belül a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba veszi és arról igazolást ad ki.

III. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A nemzetiségi önkormányzati választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2014. szeptember 26-án 16 óráig kérték felvételüket az adott nemzetiség névjegyzékbe. Települési nemzetiségi önkormányzati választásra csak azokon a településeken, és nemzetiségre vonatkozóan kerül sor 2014, ahol a 2011-évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. Homokmégyen azonban ezt a küszöböt nem érte el egyetlen nemzetiség sem, így települési nemzetiségi önkormányzati választásra nem kerül sor a településen.

IV. Felhasznált és fel nem használt ajánlóívek átadása

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a helyi választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.

Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.

A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.

V. Átjelentkezés

Átjelentkezni 2014. október 10. 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti választókerület szavazólapjait kapja meg.

A választásról további információkat találhatnak a www.valasztas.hu és a www.homokmegy.hu internetes oldalakon, illetve választással kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak az Önkormányzat Hivatalában működő Helyi Választási Irodához.

Homokmégy, 2014. augusztus 18.

Dr. Rittgasser Richárd
HVI-vezető