Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 52/ 2014. KT. határozata alapján
Homokmégy
településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításáról szóló felhívás.