A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök jóváhagyása illetve azok módosítása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
Az Eljr. 37.§(4)a) és Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2015. Kt. határozata alapján:

Homokmégy településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításáról 21 napig
2015. 05. 18-tól. 2015. 06. 08.-ig tájékoztatást adok.

A dokumentumok megtekinthetők a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatal Homokmégyi Kirendeltségén.
(6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.)

Homokmégy, 2015. 05. 18.

Tapolcsányiné Varga Krisztina – polgármester