Ellátandó lakosságszám: 2230
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő testülete és Öregcsertő Községi Önkormányzat Képviselő testülete háziorvosi pályázatot hirdet:

Vegyes háziorvosi körzetben Homokmégy és Öregcsertő településeken területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátására.
A praxis térítésmentesen megszerezhető, a feladat helyben lakással betölthető, szolgálati lakás biztosított.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22. 12.00 óra
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,
háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok, OONYI-ba vétel igazolás másolata,
nyilatkozat, hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.05.31..
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak Homokmégy Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6341 Homokmégy, Kossuth u.16.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: háziorvosi pályázat
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: További részletes információ kérhető Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármestertől 78/367-004, 06 70/4596160 telefonszámon.