A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 38.§(1) bekezdés értelmében a településrendezési eszközöket az elfogadás előtt véleményeztetni kell.

Az egyeztetésre bocsátott dokumentáció a
http://www.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/homokm%C3%A9gy-2014-december
webhelyről elérhető.

Az Eljr. 38.§(2) értelmében, kérem tárgyra vonatkozó véleményét.
Az Eljr. 38. § (3) bekezdés értelmében tervezetre 30 napon belül várom szíves válaszát.
Véleményét az Eljr. 38.§(4) bekezdés szerinti tartalommal kérem szíveskedjen megadni.

Tapolcsányiné Varga Krisztina