2013. február 21.-én megalapítottuk a Homokmégy Kudokan Judo

Sportegyesületet.

Alapítás óta eltelt időszak hírei.