Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunknál az adózói kör és a beadott iparűzési adó bevallások teljes felülvizsgálatára kerül sor.

Felhívom az adózók figyelmét, hogy vizsgálják felül az elmúlt 5 év során beadott bevallásaikat, és ha szükséges javítsák! Az iparűzési adóval kapcsolatos javításokra, pótlásokra 2016. november 20-ig van lehetőség önkéntesen.

Abban az esetben, ha az Önkormányzati Adóhatóság állapítja meg, hogy valamely adózó nem a valóságnak megfelelően, vagy nem teljesítette adóbevallási és adófizetési kötelezettségét, akkor a Jegyző a be nem fizetett adó összegének megfelelő adóbírság kiszabására jogosult.

Külön felhívom az őstermelők figyelmét, hogy Nekik is van iparűzési adó bevallási kötelezettségük, amennyiben az éves árbevételük meghaladja a 600.000,-Ft-ot. Ha az árbevétel nem éri el a 600.000,-Ft-ot, akkor nyilatkozat tételi kötelezettségük van az Önkormányzat felé.

A szükséges nyomtatványokat megtalálják honlapunkon, vagy átvehetik személyesen a Hivatalban.

Homokmégy, 2016. október 20.

Dr.Rittgasser Richárd
jegyző