A liba mellcsontjából az időjárást jósolták meg. Ha a csont fehér és hosszú volt, havas telet jelzett, ha pedig barna és rövid, az sáros telet ígért. A népszokás úgy tartotta, minél többet esznek Márton napján, annál erősebbek lesznek.

  1. Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.
  2. Elhoztuk Szent Márton püspök vesszeit. Se mink nem kezdtek, se mink nem végezzek. Úgy szaporodjanak a sertések, mint ennek ahány ága boga van!
  3. Adjon Isten szerencsés jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája. Adjon Isten bort, búzát, bikessiget, lölkünknek üdvössiget!
  4. Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.
  5. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.
  6. Ha Márton napján a lúd jégre áll, karácsonykor sárba jár.”
  7. Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton borongós tél.
  8. Baranyában azt tartják, hogy márciusban olyan lesz az idő, mint a Márton-napi. Mivel ez a nap többnyire ködös, esetleg havas, a baranyaiak azt mondják: „Eljött Márton szürke lovon.” „Márton fehér lován nyargal.”
  9. A bornak Márton a bírája.