Községi jelképek

Homokmégy Község 1998-ban ünnepelte 800. és az önállóvá válás 100. évfordulóját, ebből az alkalomból született a település monográfiája.

Címer: Homokmégy község

Homokmégy címereA kerek talpú pajzs kék mezejében, zöld halmon, egymással szembeforduló két természetes színű gólya, csőrükben tekergő aranyszínű kígyóval. A kék mezőben hat ház: három a pajzsfőben, kettő kétoldalt (a gólyák mentén), egy alul, középen (a cölöp mentén).

A zöld halom a Kalocsai Sárköz legmagasabb pontját, a „Halomi högy”-et jelképezi. A község első írásos említése is hozzá kötődik, miszerint 1061-ben I. Béla király a szekszárdi apátságnak adományozta a halomi uradalmat a hegyen épített királyi udvarházzal együtt. Ugyancsak itt találták meg 1936-ban azt a rovás feliratos csontlemezt, mely a honfoglaló magyarság máig egyetlen írásos emléke.
A két gólya és a szájukban tekergő kígyó az Őrjeg madárvilágának és a szállások között kanyargó dunai ártér élővilágának, tehát a község természeti környezetének a jelképe. Ugyanakkor a két gólya jelképezi a Kalocsával való 700 éves közös múltat – a kalocsai címer jelképei közül átmentve a két gólya -, valamint a homokmégyiek kalocsai eredetét.

A címerpajzsban szétszórtan ábrázolt hat ház a település szerkezetének jelképe. A déli kalocsai szállások közül hat lakott, különálló település található Homokmégy közigazgatási határán belül, nevezetesen: Homokmégy, Alsómégy, Hillye, Halom, Kiskecskemégy és Mácsai szállás.

Zászló:

A település zászlója fekvő téglalap alakú 2:1 méret. A zászló kétoldalas. A község területe a honfoglalás idején az Árpád ház birtokába került, ezért a zászló színe vörös és ezüst.
A település lobogója, a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A színes címer szimmetriatengelye a lobogó hosszának középvonalával esik egybe. A lobogó kétoldalas.
A zászlón és a lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa, mindig a címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetve azt legalább megközelíti.

Római Katolikus Egyház

Homokmégy egyetlen temploma Szent Adalbert védőszentről kapta nevét. 1875-1878-ban épült, egyhajós boltozatú, hossza 40m, szélessége 13m, magassága 12m, torony magassága
34m. Belső díszítése 1936-ban míves munkával készült. A falakat díszítő motívumok domináns színe a barna, harmonikus kapcsolatban van a zöld, sárga, fehér, piros és
fekete stb. girlant kontúrokkal. A mennyezeti szekkó falképeket Kuczka János festőművész festette. Az 5x3m-es mennyezeti boltíveket egy-egy bibliai esemény festménye díszíti. A faluközpont építészeti emléke, nem kis büszkeséggel mondhatjuk, hogy a környék egyik legszebb temploma. A templom a Homokmégyi Egyházközség tulajdonában áll.
Római katolikus plébánia 1877-ben létesült, anyakönyveit 1878-tól vezetik.

Alapítvány

Alapítványokcímtelefonszámvezető
Homokmégyért Alapítvány6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. 78/454-064; 78/454-065Víghné Romsics Beáta
Kuratórium elnöke
Homokmégyi Néptánc-Hagyományokért Alapítvány6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. -Bódog Péterné
Homokmégyi Szent Adalbert Templomért Alapítvány6341 Homokmégy, Vörösmarty u. 5.-Ridegné Markó Márta
Kuratórium elnöke

Sportegyesület

Civil szervezetcímTelefonvezető
Homokmégyi SE6341 Homokmégy, Kossuth utca 16.78/454-065; 78/454-064Tapolcsányiné Varga Krisztina
SE Elnök
Önvédelmi csoport6341 Homokmégy, Kossuth utca 16.78/454-065Vörös Ferenc önv.csop.vezető