Sport

Kihívás napja - 2013A 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet 4.§-ának (11) bekezdése alapján keletkező kötelezettségünk szerint, mint támogatás igénybevételére jogosult szervezet közzéteszük a jóváhagyott sportfejlesztési programunkat, annak költségtervét, jóváhagyott támogatás összegét.


Jóváhagyó határozat (.pdf) Községi Sportegyesület Homokmégy Sportfejlesztési programjáról.

Községi Sportegyesület Homokmégy Sportfejlesztési programja. (.pdf)