2021 február 11., nincs hozzászólás

2021 február 10., nincs hozzászólás

Tájékoztató az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő adók 2021. január 1-jétől hatályos változásairól

Iparűzési adó

I.Adóbevallás:

2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) – 2015-től 2021-ig terjedő időszakra vonatkozó -bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.(15HIPA-21HIPA)

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat. Ezért a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban érhetők el. Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni.

Homokmégy Községi Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlája 11732040-15337434-03540000

II. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek 2021. február 25-ig a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, a 21NYHIPA nyomtatványon tehető meg.

A nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

FONTOS! A KATA adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan, egységesen 1 százalék.

A fenti adózói körbe nem tartozók esetében 2021. évben végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 1,5 százalék. Részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu) tájékozódhatnak a vállalkozók.

Gépjárműadó

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el (gépjárművek adóztatását, mentességek kezelését, valamint 2021. évre vonatkozó gépjárműadót is a NAV-hoz kell befizetni!).

FONTOS!!! A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyek intézése (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) továbbra is az önkormányzati adóhatóságok hatás- és feladatkörébe tartozik. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni (Homokmégy Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 11732040-15337434-08970000)

Köszönjük, hogy adókötelezettségük betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Homokmégy község fejlődéséhez!

Homokmégy, 2021. 02. 10.

Csefkóné Busa Andrea
jegyző

2021 január 15., nincs hozzászólás
2020 október 26., nincs hozzászólás
2020 október 5., nincs hozzászólás

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a

„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:

NKM Áramhálózati Kft.

2020.10.12. 08:00 – 16:00   időszakban az alábbi területeken:   Homokmégy Iskola utca 1,2-4; Kalocsai utca 1-51,6-36; Kossuth utca 27/L,16; Petőfi utca 19-63,18-54; Temető út;  

A „Bács-Kiskunban itthon vagy!” tanulmányi ösztöndíj program beérkezési határidejét MEGHOSSZABBÍTOTTUK!

A hosszabbítás az alábbi településekre érvényes:
Drágszél, Dunapataj, Dunavecse, Harta, Homokmégy, Miske és Solt

Az új beérkezési határidő: 2020.10.08.

Fontos, hogy a határidőig megérkezzenek a pályázati anyagok a 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3. szám alá személyesen, vagy postai úton.

További információ a lenti linken érhető el.

Sikeres pályázást kívánunk!

Részletese tudnivalók:
www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthon-vagy-osztondij-palyazat

2020 október 1., nincs hozzászólás
2020 szeptember 29., nincs hozzászólás

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a

„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:

NKM Áramhálózati Kft.

2020.10.07. 08:00 – 16:00   időszakban az alábbi területeken:   Homokmégy Alsómégy szállás 31-45,30-44;  
2020 szeptember 28., nincs hozzászólás

HAVI AKÁR ÖTVENEZER FORINTOT IS KAPHATNAK AZOK A SOLTI DIÁKOK, AKIK SIKERREL PÁLYÁZNAK A MEGYEI ÖSZTÖNDÍJRA

Több mint 7 millió forint támogatás várja és segíti a Bács-Kiskun megyei fiatalokat továbbtanulásukban 2020. augusztus 15-től a „BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” ösztöndíj pályázat keretén belül a solti konzorciumban.

Solton és térségében még egy cikluson keresztül 7 településen van lehetőség igényelni a tanulmányi ösztöndíj támogatását: Drágszélen, Dunapatajon, Dunavecsén, Hartán, Homokmégyen, Miskén, Solton.

Fontos kitétel, hogy a fent említett települések egyikén állandó lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen a pályázó. Emellett elengedhetetlen, hogy a felhívásban szereplő preferált szakmák valamelyikét tanulják a diákok és az előző aktív félévük elérje legalább a hármas átlagot.

A „BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY” ösztöndíjprogram beadási határideje: 2020. október 1.

A sikeres pályázók havonta akár 50.000 forintban is részesülhetnek. Az előző felhívások eredményeként már több, mint 31 millió forint talált gazdára a konzorcium területén.

Az új felhívás, illetve bővebb információ a http://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthon-vagy-osztondij-palyazat  oldalon található.

További információ:

Leel-Őssy Barbara
ösztöndíj referens
E-mail: osztondij@bacskiskun.hu
Telefon: 36-30-788-9004

Kévés Dóra
ösztöndíj referens
E-mail: osztondij@bacskiskun.hu
Telefon: 06-30-511-4703